Anh Văn Mầm Non

22/10/2017   20:10

Với phương pháp giảng dạy hiện đại phù hợp với lứa tuổi mầm non và đội ngũ giáo viên đạt trình độ theo khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu (đạt từ B1 trở lên), Trung Tâm Ngoại Ngữ Tân Âu đã được Sở Giáo Dục Và Đào Tạo TP.HCM cho phép triển khai chương trình làm quen Tiếng Anh cho trẻ mầm non.